မီးေသြး၊ ဓာတ္ေငြ႕နဲ႔ ႏ်ဴကလီးယားထက္ ေနစြမ္းအင္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာေတြ ပိုမ်ားလာေနတယ္လို႔ UN ကထုတ္ျပန္

အစားထိုးစြမ္းအင္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ကမၻာကေန ထုတ္ယူရရွိတဲ့ သဘာဝေလာင္စာအေပၚ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ေက်ာ္လြန္ၿပီးေတာ့  တဟုန္ထိုး ျမင့္တက္လာေနတယ္လို႔ UN က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာနည္းပညာရဲ႕ ေဈးႏႈန္း ထိုးက်လာတာကလည္း ကမၻာ့အစိုးရအတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာပါတယ္။

 လုပ္ငန္းအပ္ႏွံၿပီးတဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦးအသစ္ တစ္ဝက္နီးနီးအတြက္ တြက္ခ်က္ေနရတာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ဟာ အစားထိုးစြမ္းအင္က႑မွာ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ အျဖစ္ကေန ကြာေဝးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ကမၻာအႏွံ႔က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ငါးပုံတစ္ပုံနီးနီးကို ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုဆြဲေဆာင္ႏိုင္မယ့္ ေနစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့အတြက္ ဒီအခ်က္က အဓိကရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဩစေတးလ်၊ ဆြီဒင္နဲ႔ မကၠဆီကို အပါအဝင္ တျခားတိုင္းျပည္ေတြဟာ စြမ္းအင္စီမံကိန္းထဲကို ေငြပမာဏ ႏွစ္ဆထက္ပိုၿပီး ထည့္ဝင္ ရင္းႏွီးထားၾကပါတယ္။

 “ဒီႏွစ္ဟာ အစားထိုးစြမ္းအင္ အသစ္အတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ စံခ်ိန္တင္တဲ့ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ယူအန္ (UN) ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရာသီဥတုအဖြဲ႕မွ ဖရန္ကိုစ္ ဒီအစ္တိစ္ (Francoise d’Estais)က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သူက “ကၽြန္ေတာ္တို႔ မွန္းထားတဲ့ သဘာဝေလာင္စာ ဝပ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္ထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီး မႏွစ္ကဆိုရင္ ဝပ္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁၅၇ အထိ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့တဲ့ မွတ္တမ္းရွိပါတယ္” လို႔ ေျပာျပပါတယ္။ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုစာ ေက်ာ္လြန္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ေလ၊ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ တျခားအစားထိုးစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္မွထုတ္ယူရရွိတဲ့ ကမၻာ့လၽွပ္စစ္စြမ္းအင္ရဲ႕ အခ်ိဳးအစားကို ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါတယ္။

အရင္ကတည္းက ရွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ေလာင္စာကို အစားထိုးစြမ္းအင္နဲ႔ ေနရာယူလိုက္တာက တားဆီးထားတဲ့ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ သန္းေထာင္ေပါင္း ၁.၈ တန္ဝန္းက်င္ခန္႔ ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ အေမရိကန္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္တစ္ခုလုံး ဖယ္ရွားလိုက္တဲ့ ပမာဏနဲ႔ ညီပါတယ္။

“ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစတဲ့တိုးတက္မႈကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးက ေနစြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ သာမန္ထက္ တစ္ဟုန္ထိုး ဘယ္ေလာက္ေအာင္ျမင္လာလဲဆိုတာ သိရမွာပါ” လို႔ ယူအန္ (UN) ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ အီရခ္ဆိုးလ္ဟိမ္း (Erik Solheim) ကဆိုပါတယ္။

“အစားထိုးစြမ္းအင္မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ေတြဟာ ေနရာအသစ္ေတြဆီ စြမ္းအင္ပိုေပးႏိုင္တယ္။ အဲဒီ ေနရာေတြမွာ ေနထိုင္တဲ့ လူေတြရဲ႕ေနထိုင္မႈဘဝေတြနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အလုပ္အကိုင္ေတြကို တိုးတက္ေစၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ သူတို႔ ႐ႉ႐ႈိက္တဲ့ေလကို သန္႔ရွင္းေစပါတယ္” လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

တ႐ုတ္ရဲ႕လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျမင့္တက္လာတဲ့အခါ အစားထိုးစြမ္းအင္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္တစ္ခု ရွိပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတြရဲ႕အဓိကၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားစြာကို အဆိပ္ပါဝင္တဲ့ေလထု ညစ္ညမ္းမႈကို တားဆီးေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ေလ အထူးသျဖင့္ ေနစြမ္းအင္နဲ႔ တ႐ုတ္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ စြမ္းအင္အတြက္ကုန္က်စရိတ္ကို က်ဆင္းေစခဲ့ပါတယ္” လို႔ ေငြေၾကးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာေက်ာင္းက အက်ိဳးျပဳစြမ္းအင္အေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပါေမာကၡ ယူလဖ္မိုဆလမ္နာ (Ulf Moslener) က ေျပာပါတယ္။

“တ႐ုတ္မွာ ေနစြမ္းအင္က႑ကို ျမႇင့္တင္ဖို႔ ခိုင္မာတဲ့ အစိုးရရဲ႕တြန္းအားရွိၿပီး ရာသီဥတုနဲ႔သာမက တျခားပတ္ဝန္းက်င္ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြနဲ႔လည္း လႈံ႔ေဆာ္ေပးေနပါတယ္” အစားထိုးစြမ္းအင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ ထင္ရွားတဲ့သူေတြကို ထုတ္ျပန္ေပးတဲ့အျပင္ ဘလြန္ဘာ့ဂ္ (Bloomberg) စြမ္းအင္အသစ္ ဘ႑ာေရးနဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အဓိက တိုင္းျပည္အခ်ိဳ႕ဟာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့တာကို ယူအန္ (UN)က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေလနဲ႔ ေနစြမ္းအင္ အရင္းအျမစ္ေတြဟာ လၽွပ္စစ္ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္မႈမွာ ႏ်ဴကလီးယားကို လိုက္မွီလာတာေၾကာင့္ UK က စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈမွာ ပိုေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုလူႀကိဳက္မ်ားလာေပမဲ့၂၀၁၇ မွာ ၿဗိတိန္အတြက္ အစားထိုးစြမ္းအင္ရင္းႏွီးမႈမွာ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ႀကီးမားတဲ့ က်ဆင္းမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ အစိုးရေထာက္ပံ့မႈက က်ဆင္းခဲ့ျပီး ၂၀၁၆ နဲ႔ ၂၀၁၇ အတြင္းမွာသာ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ အဓိက ေလစြမ္းအင္ စီမံကိန္းအခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈ လုပ္ေဆာင္ၿပီးတဲ့ စီမံကိန္းႀကီးေတြနဲ႔လည္း ဒီအခ်က္ဟာ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပတ္သက္ေနႏိုင္ပါတယ္။

 Ref: independent.co.uk

Wint Wah (႐ိုးရာေလး)