မလိုလားအပ္တဲ့ေမးလ္ေတြကို အျမန္ရွင္းထုတ္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

႐ုံးဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ တစ္ေန႔မွာ ပၽွမ္းမၽွ ေမးလ္ ၁၂၁ ေစာင္ေလာက္ လက္ခံရရွိပါတယ္။ အဲဒီထဲက အမ်ားစုဟာ မလိုအပ္တဲ့ေမးလ္ေတြ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။

ဂ်ီေမးလ္ရဲ႕ မလိုခ်င္တဲ့ေမးလ္ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ စစ္ထုတ္ေပးတဲ့စနစ္က ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးေပမယ့္လည္း တခ်ိဳ႕တေလကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဝင္စာက႑ထဲသို႔ ေရာက္လာတတ္ပါတယ္။

ဂ်ီေမးလ္မွာ မလိုအပ္တဲ့ေမးလ္ေတြကို ေယဘုယ် စစ္ထုတ္ေပးတဲ့စနစ္ အျပင္ "inbox zero" ဆိုတဲ့ ေသခ်ာစစ္ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့ စနစ္ေလးလည္း ပါရွိေနပါေသးတယ္။ အဲဒီ inbox zero စနစ္ကို သုံးၿပီး စာေတြ အကုန္လုံးကို ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီစနစ္ေၾကာင့္ ေမးလ္ေတြကို ေန႔တိုင္း စစ္ေနစရာ မလိုဘဲ အေရးႀကီးတဲ့ေမးလ္ ေရာက္တာနဲ႔ တန္းသိႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ီေမးလ္ရဲ႕ နဂိုရွိၿပီးသား မ်ားျပားလွတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြက သင့္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ေမးလ္ေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ရရွိေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင္ရဲ႕ အခ်ိန္ေတြ အလဟသ မျဖစ္ရေလေအာင္၊ မလိုလားအပ္တဲ့ ေမးလ္ေတြကို စစ္ထုတ္ပစ္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ေမးလ္ ေတြ ေရာက္လာတိုင္း သိရွိရေအာင္လို႔ "inbox zero"ရဲ႕ နည္းလမ္း သုံးသြယ္ ကို ေျပာျပလိုပါတယ္။

 

၁။ ဝင္စာက႑ မွာ ဦးစားေပးစနစ္ကို ဖြင့္ထားပါ

ဦးစားေပးေမးလ္ စနစ္က ေမးလ္ေတြကို စစ္ထုတ္ရာမွာ လြယ္ကူၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအရွိဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးလ္ေတြ ကို ဦးစားေပး အစီအစဥ္လိုက္ သတ္မွတ္ထားရင္ ဂ်ီေမးလ္က သင့္ရဲ႕ အသုံးျပဳမႈကို ဆန္းစစ္ႏိုင္ၿပီး စုေဆာင္းရရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ သင့္ရဲ႕ အေရးႀကီးတဲ့ေမးလ္ေတြကို ခြဲျခားထားႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ီေမးလ္က သင္ဟာ ဘယ္သူ႕ဆီက မၾကာခဏ ေမးလ္ေတြ လက္ခံရရွိတယ္၊ ဘယ္ေမးလ္ေတြကိုေတာ့ ဖတ္ၾကည့္ထားတယ္၊ ဘယ္ေမးလ္ေတြကိုေတာ့ စာျပန္ထားတယ္၊ ဘယ္ေမးလ္ေတြကို စတား ျပထားတယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ ဆုံးျဖတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ပါတယ္။ အဲဒီဆုံးျဖတ္မႈေတြကတစ္ဆင့္ အေရးႀကီးတဲ့ေမးလ္ေတြကို ဦးစားေပး ဝင္စာက႑ထဲ ထည့္ေပးပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြက ဦးစားေပး ဝင္စာက႑ထဲ ေမးလ္ေတြ ေရာက္မွသာ အေၾကာင္းၾကားမႈကို ရရွိမွာျဖစ္ၿပီး တျခားေသာေမးလ္ေတြကေတာ့ ပုံမွန္ဝင္စာက႑ထဲ မွာ သြားေရာက္သိမ္းဆည္းထားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

၂။ စကားစျမည္ေျပာတာေတြ ကို mute လုပ္ထားပါ

ေမးလ္ေတြ mute လုပ္ထားျခင္း က တစ္ဦးတစ္ေယာက္(သို႔) ကုမၸဏီတစ္ခုဆီက ေမးလ္ေတြကို အျမန္ဆုံး ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံး နည္းလမ္းပါ။ Muteဆိုတာကေတာ့ ေမးလ္ေတြကို အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ပစ္ျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ ေခတၱခဏ ဖြက္ထားေပးတဲ့ပုံစံမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ ကုမၸဏီတစ္ခုက သူရဲ႕ ေၾကာ္ျငာေတြနဲ႔ သင့္ကို ေႏွာင့္ယွက္ေနတာမ်ိဳး၊ ၊ ရည္းစားေဟာင္းက စာေတြ အဆက္မျပတ္ ပို႔ေနတာမ်ိဳးေတြမွာ muteလုပ္ထားျခင္းက အေကာင္းဆုံး ေျဖရွင္းနည္းပါ။

Muteလုပ္ထားတဲ့ ေမးလ္ေတြ ေရာက္လာတဲ့အခါ သင့္ကို အေၾကာင္းၾကားေပးမွာ မဟုတ္တဲ့အျပင္ ဝင္စာက႑ မွာလည္း ေတြ႕ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း အဲဒီေမးလ္ေတြက အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ပစ္ထားျခင္း မဟုတ္တဲ့အတြက္ ေမးလ္အကုန္လုံး သိမ္းထားတဲ့က႑မွာေတာ့ ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ "is:muted" ဆိုတဲ့ စကားလုံး ကို အသုံးျပဳၿပီး mute လုပ္ထားတဲ့ ေမးလ္ေတြကို အျမန္ ရွာၾကည့္လို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။

 

၃။ ကိုယ့္စိတ္ႀကိဳက္ ဘယ္၊ညာ ပြတ္ဆြဲတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို သတ္မွတ္ပါ

ဘယ္၊ညာ ပြတ္ဆြဲျခင္း က အသုံးျပဳရတာ လြယ္ကူတဲ့အျပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈလဲ ရွိပါတယ္။ ဝင္စာက႑မွာဆိုရင္ ဘယ္(သို႔)ညာကို ပြတ္ဆြဲလိုက္တာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ေမးလ္ေတြကို ေခတၱဖြက္ထားျခင္း(သို႔) ဖ်က္ပစ္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ီေမးလ္ရဲ႕ နဂိုလုပ္ေဆာင္မႈကေတာ့ ေမးလ္ကို ခဏ ဖြက္ေပးတာ ျဖစ္ၿပီး သင္က ဖ်က္ပစ္ျခင္းစနစ္ကို ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဘယ္၊ညာ ပြတ္ဆြဲျခင္း အနည္းငယ္ လုပ္လိုက္႐ုံနဲ႔ ေမးလ္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ မလိုခ်င္တဲ့ ေမးလ္ေတြ အတြက္ေတာ့ အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအေရးႀကီးတဲ့ ေမးလ္ေတြ ဖတ္ဖို႔လည္း အခ်ိန္ ပိုရႏိုင္ပါတယ္။ မေတာ္တဆ ေမးလ္တစ္ခုကို မွားဖ်က္ပစ္မိရင္လည္း ဂ်ီေမးလ္မွာ ပါဝင္တဲ့ undo ခလုတ္ႏွိပ္ၿပီး ျပန္ရယူႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လုပ္ေဆာင္လိုက္ရင္ မလိုလားအပ္တဲ့ ေမးလ္ေတြမွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနရတာကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ အခ်ိန္ကို ပိုအသုံးခ်ႏိုင္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Ref: NewsRepublic

Scarlett(႐ိုးရာေလး)