သင့္အေၾကာင္းကို သင္ ထင္ထားတာထက္ ပိုသိေနတဲ့ ဂူးဂဲလ္

လြန္ခဲ့တဲ့ ရက္သတၱပတ္က နည္းပညာရပ္ဝန္းေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ေတြၾကားမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္က တစ္ဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားမႈကိစၥၾကာင့္ အေတာ္ေလး အုပ္အုပ္က်က္က်က္ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ေဖ့စ္ဘုတ္ကို ဖ်က္ပစ္ဖို႔ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေသာ ကုမၸဏီေတြက သူတို႔ရဲ႕ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာေတြကို ဖ်က္ပစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ေန႔စဥ္ ဆိုရွယ္ဘဝေတြမွာ ေဖ့စ္ဘုတ္ႏွင့္ ဂူးဂဲလ္ကို အဓိက အသုံးျပဳေနၾကၿပီး ေဖ့စ္ဘုတ္လိုမ်ိဳး ဂူးဂဲလ္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ေတြကို စုေဆာင္းမွတ္သားႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဂူးဂဲလ္က သင္ မၽွေဝဖို႔ ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ဝင္ေရာက္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုတာ သိထားရပါတယ္။

ဂူးဂဲလ္ က လုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြဟာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွပါတယ္။ ရွာေဖြမႈေတြက စၿပီး စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ အဓိက အလုပ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္အပိုင္းေတြထိ ပါဝင္ပတ္သက္ေနပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းေပၚမွာ လုပ္ေဆာင္တဲ့စာရင္းသြင္းျခင္းေတြ၊ အခ်က္အလက္ မၽွေဝျခင္းေတြ အကုန္လုံးကို ဂူးဂဲလ္က မွတ္သားထားပါတယ္။ ဖုန္းဖြင့္တာကေန စၿပီး အပ္ပလီေကးရွင္း အသုံးျပဳတာေတြ အထိ သင္ လုပ္ေဆာင္ေနသမၽွ ကို ဂူးဂဲလ္ က မွတ္တမ္းတင္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း သင္ကိုယ္တိုင္ ဂူးဂဲလ္က သင့္အေၾကာင္း သိရွိေနတာေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဂူးဂဲလ္ဟာ သင္ အသုံးျပဳေနေတဲ့ အန္းဒ႐ြိက္ စမတ္ဖုန္းေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို ေမာင္ပိုင္စီးထားၿပီး သင္ လုပ္ေဆာင္ေနသမၽွ အကုန္လုံး ကို ေျခရာခံေနပါတယ္။ သင္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ ကို ဂူးဂဲလ္ေျမပုံ မွာ ၾကည့္ခ်င္ရင္ ဂူးဂဲလ္ေျမပုံရဲ႕ စာမ်က္ႏွာ (https://www.google.com/maps/timeline) မွာ စာရင္း အရင္သြင္းရပါမယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ၂၀၀၉ခုႏွစ္ က စၿပီး သင္ သြားခဲ့သမၽွေနရာေတြ အကုန္လုံး ကို သိရွိႏိုင္လိမ့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဂူးဂဲလ္အေကာင့္ေတြ နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားတဲ့ အန္းဒ႐ြိက္ စမတ္ဖုန္းေတြ၊ ဘေရာက္ဆာေတြနဲ႔ အျခား ပစၥည္းေတြမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြလုပ္ထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ခ်င္ရင္ ဂူးဂဲလ္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ေဆာင္မႈ စာမ်က္ႏွာ(https://myactivity.google.com/myactivity) ဆိုတဲ့ ေနရာမွာလည္း စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါတယ္။ ထိုေနရာ ကေန ဂူးဂဲလ္Play Store မွာ သင္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ၊ ဂူးဂဲလ္ ရွာေဖြျခင္းကို အသုံးျပဳၿပီး သင္ ရွာေဖြထားတာေတြ၊ အပ္ပလီေကးရွင္း အသုံးျပဳမႈေတြ အကုန္လုံးကို ျပသေနပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ အကုန္လုံးကို ေန႔စြဲအလိုက္ စီစဥ္ထားၿပီး ဂူးဂဲလ္ကလည္း ဒါေတြကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဂူးဂဲလ္ ထုတ္ကုန္ေတြ အသုံးျပဳမႈ ကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သင့္ပါတယ္။

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြအျပင္ သင္ရဲ႕ ႀကိဳက္ျခင္း၊ မႀကိဳက္ျခင္းေတြကိုပါ ဂူးဂဲလ္က ေၾကာ္ျငာမႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ ေထာက္လွမ္းေနပါေသးတယ္။ သင့္ရဲ႕ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳမႈအေပၚ အေျခခံၿပီး ဘယ္လိုေၾကာ္ျငာမ်ိဳးေတြ ေၾကာ္ျငာသင့္သလဲဆိုတာကို ဂူးဂဲလ္ က ေနာက္ကြယ္ကေန အၿမဲ စီစဥ္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုကိစၥေတြ ကေန ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစဖို႔ သင့္ရဲ႕ အြန္လိုင္း အသုံးျပဳမႈမွတ္တမ္းေတြကို ဖ်က္ပစ္သင့္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ က ကိုယ့္အတြက္ ရည္ၫႊန္းတဲ့ေၾကာ္ျငာမ်ိဳးေတြ ကို ၾကည့္ခ်င္ရင္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ အသက္၊ လိင္ အစရွိေသာ အခ်က္အလက္ေတြကို ဂူးဂဲလ္ ေၾကာ္ျငာသူမ်ားကို မၽွေဝျခင္းက တစ္ဆင့္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

စမတ္ဖုန္းေတြမွာ အသုံးျပဳေနတဲ့ အပ္ပလီေကးရွင္းေတြမွာ ပါမစ္ရွင္ ဆိုတဲ့ ဘယ္အရာကိုေတာ့ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳမယ္၊ ဘယ္အရာကိုေတာ့ ဝင္ေရာက္ အသုံးျပဳခြင့္ မေပးဘူး ဆိုၿပီး သတ္မွတ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္တစ္ခု ပါဝင္ေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ပါမစ္ရွင္ ကို အသုံးျပဳၿပီး ဝင္ေရာက္ခြင့္ေတြကို တားျမစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံးတစ္ခ်က္အေနနဲ႔ ဂူးဂဲလ္ ကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ကိုယ့္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ အကုန္လုံးကို ေဒါင္းေလာ့ခ္ဖိုင္ တစ္ခုအျဖစ္ ယူေဆာင္ခြင့္ျပဳထားပါေသးတယ္။ ထိုသို႔ ယူေဆာင္သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဂူးဂဲလ္ Takeoutစာမ်က္ႏွာ(https://takeout.google.com/settings/takeout) မွာ စာရင္း အရင္သြင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုစာမ်က္ႏွာ မွာ သင္ရဲ႕ ဓာတ္ပုံ၊ ဗီဒီယိုေတြ အပါအဝင္ အျခားေသာ အခ်က္အလက္ အကုန္လုံး ကို ေဒါင္းေလာ့ခ္ ျပဳလုပ္ဖို႔ ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါတယ္။ ဖိုင္အ႐ြယ္အစားက မ်ားေသာအားျဖင့္ အေတာ္ေလး ႀကီးတဲ့အတြက္ အကုန္လုံးအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ စိတ္ရွည္ဖို႔ေတာ့ လိုမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Ref: Financial express

Scarlett (႐ိုးရာေလး)