အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ကြန္ရက္မွာ လံုျခံဳေအာင္ သံုးစြဲႏိုင္ဖို႔ နည္းလမ္းမ်ား

အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ေတြက အဆင္သင့္သုံးႏိုင္တဲ့အေလ်ာက္ အသုံးျပဳသူေတြက သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ေတြက အလြယ္တကူ ေဖာက္ဝင္ႏိုင္တဲ့အတြက္ ဟက္ကာေတြရဲ႕ အဓိကပစ္မွတ္ ျဖစ္ေနတတ္တာကိုလည္း သိထားသင့္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုံၿခဳံမႈ မရွိတဲ့ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ေတြကို အသုံးျပဳမိတဲ့အခါ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးေတြက ပိုမ်ားပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ေတြကို လုံၿခဳံမႈရွိရွိ သုံးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းေတြ ကို ေျပာျပလိုက္ပါတယ္။

 

၁။ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ ကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ

သင့္သူငယ္ခ်င္းနဲ႔ ဘာေတြ ေျပာေနတယ္၊ ပိတ္ရက္အတြက္ ဘာအစီအစဥ္ ေတြ ဆြဲေနတယ္ ဆိုတာမ်ိဳး ကို ဟက္ကာေတြ က စိတ္မဝင္စားပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္မယ့္ ေငြေၾကးအခ်က္အလက္ေတြကိုသာ စိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္။ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ အသုံးျပဳေနတဲ့အခါ ဘဏ္အေကာင့္အခ်က္အလက္၊ ခရစ္ဒစ္ကတ္ အခ်က္အလက္ေတြ ႏွင့္ အျခားေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအခ်က္အလက္ေတြ အသုံးျပဳရတဲ့ ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေပးေခ်မႈတို႔လို ကိစၥမ်ိဳးေတြ ေရွာင္က်ဥ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ သူမ်ားသိလို႔မရတဲ့အခ်က္အလက္မ်ိဳးေတြ အသုံးျပဳရေတာ့မယ္ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္အသုံးျပဳမယ့္ ဝက္ဆိုဒ္ က လုံၿခဳံမႈ ရွိလား အရင္စစ္ပါ။ ဝက္ဆိုဒ္လိပ္စာရဲ႕ ေရွ႕ဆုံးမွာပါဝင္ေနတဲ့ URL က HTTPS ျဖစ္ရဲ႕လားလို႔ စစ္ပါ။ S ဆိုတာ က ဒီဝက္ဆိုဒ္ က လုံၿခဳံပါတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ကို ရည္ၫႊန္းပါတယ္။

၂။ တရားဝင္ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ကိုသာ အသုံးျပဳပါ

အဖြဲ႕အစည္း၊လုပ္ငန္း တစ္ခုခုက တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳ ထုတ္လႊင့္ထားတဲ့ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ - သင္ က ေလဆိပ္ေရာက္ေနတဲ့အခါ ေလဆိပ္တာဝန္ရွိသူေတြက လႊင့္ေပးထားတဲ့ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ တရားဝင္ဝိုင္ဖိုင္ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ သိခ်င္ရင္လည္း စုံစမ္းေမးျမန္းဖို႔ ထားေပးထားတဲ့ေနရာေတြ မွာ သြားေရာက္စစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ဟက္ကာေတြက သူတို႔ဝိုင္ဖိုင္ေတြကို တရားဝင္ဝိုင္ဖိုင္ေတြအျဖစ္ ဟန္ေဆာင္ ထုတ္လႊင့္ထားၿပီး သင့္ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ေတြ ကို ခိုးယူသြားႏိုင္ဖို႔ ေထာင္ေခ်ာက္ ဆင္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သံသယျဖစ္စရာ ဝိုင္ဖိုင္မ်ိဳးေတြကို အသုံးမျပဳမိဖို႔ သတိထားသင့္ပါတယ္။

၃။ မတူညီတဲ့ အီးေမးလ္ အိုင္ဒီ ကို အသုံးျပဳပါ

အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္အခ်ိဳ႕က သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္အိုင္ဒီ (သို႔) ဖုန္းနံပါတ္ ကို လုံၿခဳံမႈအတြက္ စစ္ေဆးဖို႔ ေတာင္းယူေလ့ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ လုံၿခဳံမႈမရွိတဲ့ဝိုင္ဖိုင္မ်ိဳး ကို အသုံးျပဳရတဲ့အခါ သင္ အဓိကအသုံးျပဳေနတဲ့ အီးေမးလ္ မဟုတ္တဲ့ အျခားေသာ အီးေမးလ္ကိုသာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳပါ။ ဒါမွသာ အီးေမးလ္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတဲ့ သင္ အသုံးျပဳထားတဲ့မွတ္တမ္းမ်ိဳး ကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မွာပါ။

၄။ VPNကို အသုံးျပဳပါ

အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ေတြ အသုံးျပဳတဲ့အခါ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ကာကြယ္ဖို႔ VPN (Virtual Private Network) က အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း တစ္ခုပါ။ VPN ဆိုတာက အမ်ားသုံးကြန္ရက္ကေန သင့္ကိုယ္ပိုင္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ေပးလိုက္ၿပီး အခ်က္အလက္ေတြကို လုံၿခဳံေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတဲ့အရာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ သုံးေနေပမဲ့ VPN က သင့္အခ်က္အလက္ေတြကို အျခားသူမသိေအာင္ ကာကြယ္ေပးထားႏိုင္မွာပါ။

၅။ အသုံးမျပဳရင္ ပိတ္ထားပါ

ဝိုင္ဖိုင္ေတြ ကို အသုံးမျပဳဘဲ ဖြင့္ထားျခင္း က သင့္ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေပါက္ၾကားဖို႔ အခြင့္အလမ္း ပိုမ်ားလာေစ႐ုံတင္မက ဘက္ထရီအားလည္း ကုန္ေစပါတယ္။

အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ေတြေၾကာင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္ ေပါက္ၾကားမႈေတြ အမ်ားအျပား ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခု ေျပာသြားတဲ့နည္းလမ္းေတြကို အသုံးျပဳတာက အခ်က္အလက္ ဆုံး႐ႈံးမႈကို ေလ်ာ့နည္းသြားေစမွာပါ။ သံသယျဖစ္ေလာက္စရာေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ ႏွိပ္ၾကည့္ဖို႔ မႀကိဳးစားသင့္တဲ့အျပင္ အမ်ားသုံးဝိုင္ဖိုင္ အသုံးျပဳတိုင္း ဂ႐ုစိုက္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္။

 

Ref: NewsRepubilc "How to Stay Protected While Using Public Wi-Fi"

Scarlett (႐ိုးရာေလး)