ဖြေဆိုရန်အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ။ ကျေဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ။