ဖောင်ဖြည့်ရန် အချိန်ပြည့်သွားပါပြီ။ ပါဝင်ဖြေဆိုခဲ့တဲ့ တဦးချင်းစီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။