အောက်ပါမေးခွန်းများကို မှန်ကန်စွာရွေးချယ်ပါ။

အမည်အရင်းအပြည့်အစုံဖြည့်ရန်။
ဆုလက်ဆောင်ထုတ်ယူရန်အသုံးပြုမည့် Facebook Account Name
ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုကိုတစ်ကြိမ်သာဖြေဆိုခွင့်ပြုထားပါသည်။
စည်းကမ်းချက် အသေးစိတ်ကို ဖော်ပြပါလင့် ကိုနှိပ်ပြီး ဖတ်ရှူရပါမည်။