2.2.24-yyl-10.jpg

MPT ၏ “TeamFit: Unite & Move” ကျန်းမာရေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်အဖြစ် ဌာနများအကြား ဖူဆယ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပ

ဝန်ထမ်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာရေး၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုတို့ တိုးတက်စေရန် ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုဖြင့် MPT ၏ ဌာနကြီး (၅) ခုမှ ဝန်ထမ်းများအားလုံး စုပေါင်းပါဝင်သော “TeamFit: Unite & Move”…