ဖြေကြည့်မယ်ကဏ္ဍအတွက် စည်းကမ်းချက်

ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ဖြေဆိုပြီး ဖုန်းဘေလက်ဆောင် ရယူလိုသူများအနေဖြင့် ယခုပို့စ်ကို Like and Share လုပ်ထားရမည်။

Share ထားသော Screenshot နှင့်အတူ ယခုပို့စ်အောက်တွင် စည်းကမ်းနှင့်အညီ ဖြေဆိုပေးရမည်။

အဖြေ နမူနာပုံစံ –
အဖြေမှန်မှာ (A) ဖြစ်ပါက #Quiz_yyl A_0097 (မိမိဖုန်းနံပါတ် နောက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံး)
အဖြေမှန်မှာ (B) ဖြစ်ပါက #Quiz_yyl B_0097 (မိမိဖုန်းနံပါတ် နောက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံး)
အဖြေမှန်မှာ (C) ဖြစ်ပါက #Quiz_yyl C_0097 (မိမိဖုန်းနံပါတ် နောက်ဆုံးဂဏန်း ၄ လုံး)

ဖုန်းဘေလက်ဆောင် ရယူမည့် ဖုန်းနံပါတ်ကိုသာ ဖြည့်စွက်ပေးရပါမည်။ အခြားဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် ဖုန်းဘေလက်ဆောင် ယူခွင့်ပြုမည် မဟုတ်ပါ။

အဖြေမှန်သူ ၂ ဦးထက်ပိုပါက Facebook comment picker ဖြင့် ဖုန်းဘေလက်ဆောင်ရရှိသူ ၂ ဦးကို ရွေးချယ်သွားပါမည်။

အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း ဖြေကြည့်မယ်အစီအစဉ်၏ ဉာဏ်စမ်းမေးခွန်းကို တင်ဆက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကြာသပတေးနေ့တွင် ဖုန်းဘေလက်ဆောင် ရရှိသူနှစ်ဦးကို အဆိုပါပို့စ်တွင် Reply ပြန်ကာ ကြေညာပေးမည်ဖြစ်သည်။

ဖုန်းဘေလက်ဆောင် ရရှိသူများအနေဖြင့် Reply ပြန် ကြေညာချိန်မှ နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ရိုးရာလေးပေ့ချ် မက်ဆင်ဂျာသို့ ဆက်သွယ်ကာ ဖုန်းဘေ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
စည်းကမ်းချက်နှင့် မညီသော ဖြေဆိုမှုများကို ဖုန်းဘေရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားမည် မဟုတ်ပါ။

အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတရာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက ရိုးရာလေးမိသားစု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အတည်ဖြစ်ပါသည်။