Suzuki-Automobile-Factory-in-Thilawa-SEZ.png

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ Suzukiကားစက်ရုံအသစ် တည်ဆောက်မယ်

Suzuki Motor Corporationက သီလဝါအထူးစီးပွားရေး ဇုန်မှာ Suzuki Thilawa Motor Co., Ltdအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး SKD စနစ်ဖြင့် မော်တော်ယာဉ်တွေကို ထုတ်လုပ်တပ်ဆင်ကာ ပြည်တွင်းမှာ ဖြန့်ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိရာမှ CKD စနစ်ဖြင့် ထုတ်လုပ်…