seamless-food-background.jpg

မြန်မာတို့ အရပ်ရှည်ဖို့ စားသုံးသင့်သည့် အစားအစာ (၁၀) မျိုး

မြန်မာလူမျိုးများ၏ ပျမ်းမျှ အရပ်သည် (၅ပေ နဲ့ ၂.၈လက်မ) ရှိသည်ဟု Insider 2019စစ်တမ်း ကဆိုသည်။ ထိုထဲမှ မြန်မာအမျိုးသားများသည် (၅ပေ နဲ့ ၄.၈၃လက်မ) ရှိပြီး အမျိုးသမီးများကမူ (၅ပေ နဲ့ ၀.၇၇…